Privacyverklaring www.larnitech.nl

Deze privacyverklaring conformeert aan de Europese wetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (kortom: AVG).

Klantgegevens

Op onze website www.larnitech.nl leggen we gèèn klantgegevens vast.

Contactformulieren

Onze website www.larnitech.nl legt geen gegevens vast bij het versturen van je ingevulde contactformulier.

Je rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar, recht op inzage en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info(at)larnitech.nl

Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij je persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Beveiliging

Larnitech Nederland BV (waar deze website www.larnitech.nl een onderdeel van is) neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze verkoop, info(at)larnitech.nl

Wijzigingen

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op de pagina https://www.larnitech/nl/service/privacy-policy/ vindt je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.

Overzicht samenwerkende bedrijven

Voor het leveren van onze diensten, maken wij soms gebruik van diensten van derden. In voorliggende tekst wordt hiernaar verwezen. Op dit moment werken wij met de volgende partijen samen:

1 – Google Analytics & Adwords, Google Inc. Online marketingdiensten

2 – Kwaaijongens.nl –  Dit is de partij waar onze website www.larnitech.nl gehost wordt.

Onze adresgegevens

Onderstaand vind je onze adresgegevens. Neem contact met ons op, als je van mening dat je privacy in gevaar is.

Larnitech Nederland BV
Edisonstraat 34
6604 BV  Nederasselt
Tel. 024-622 29 56
Email: info(at)larnitech.nl